Wędrowanie to niemała sztuka

W sobotę 2 lutego odbyły się warsztaty dla jaworznickich wędrowników zorganizowane przez przedstawicieli Kręgu Instruktorskiego „SKRZAT” działającego przy VI Szczepie Harcerskim „Chwaty”. Ze względu na planowane działania wędrownicy spotkali się w prywatnym mieszkaniu komendantki Chwatów, aby porozmawiać o idei służby i podejmowanych przez najstarszą grupę metodyczną działaniach.

Dyskusja kierowana przez przedstawicieli Skrzata oscylowała wokół wartości i sposobu na życie jakie symbolizuje Wędrownicza Watra. Siły ciała, rozumu i ducha ucieleśniane przez trzy różnej wielkości płomienie przypominają wędrownikom o rozwoju w różnych aspektach naszego życia poprzez przekraczanie granic i nieustanne kształtowanie nas samych główne w trzech wspomnianych obszarach. Drewniane polana symbolizujące kolejno służbę, szukanie miejsca w społeczeństwie oraz samodoskonalenie się mają na celu zobrazowanie każdemu, kto rozpoczyna swoją przygodę z wędrownictwem kierunków jakie powinien obrać na początku swej drogi.


Wędrownicze ciasto

Po dyskusji, taktyce planowania działań i innych teoretycznych dywagacjach nadszedł czas na praktykę – jak przystało na prawdziwych wędrowników. Ze względu na drugą część warsztatów dh komendant zgodziła się udostępnić uczestnikom swoje mieszkanie oraz… kuchnię. Organizatorzy postawili przed młodymi wędrownikami prawdziwe wyzwanie – wspólnymi siłami, poprzez zaplanowana pracę zespołową, pokonywanie słabości i poszerzanie horyzontów uczestnicy mieli za zadanie upiec „wędrownicze ciasto”. I w ten oto sposób już po chwili po kuchni krzątała się grupka zapracowanych i roześmianych wędrowników. W ruch poszły noże, blender, tarka i kuchenne miarki – wszystko to posłużyło przygotowaniu marchewkowej masy, która po chwili wylądowała w rozgrzanym piekarniku.

Podczas godzinnego oczekiwania na efekty pracy wśród zebranych wywiązała się dyskusja o przygotowaniach kilku śmiałków do tegorocznej Zimowej Watry Wędrowniczej oraz wspomnieniach z minionych wyjazdów. Po upływie godziny gotowe ciasto zostało wspólnymi siłami udekorowane wizerunkiem WATRY WĘDROWNICZEJ oraz – co zrozumiałe – skonsumowane.

Wędrowanie to niemała sztuka

Wędrowanie to niemała sztuka
Wędrowanie to niemała sztuka