Warsztaty na Zlocie Kadry ZHP

W minioną niedzielę, 20 sierpnia, instruktorzy naszego szczepu udali się do Parku Etnograficznego w Tokarni pod Kielcami, aby wziąć udział w warsztatach zorganizowanych w ramach V Zlotu Kadry ZHP. Był to trzeci dzień kształceniowy, który poświęcono na dedykowane warsztaty, konferencję strategiczną i pełnienie służby poza terenem zlotu.

Warsztaty szlaku górskiego i kaszubskiego

Organizowany od kilku lat Zlot Kadry ZHP jest podzielony na szlaki, zgodnie z którymi uczestnicy biorą udział w zajęciach dedykowanych ich zainteresowaniom czy pełnionym funkcjom. Spośród dostępnych warsztatów w blokach przed i po obiedzie członkowie szczepu wzięli udział w zajęciach – „Harcerski język dotacyjny?” oraz „Metoda Harcerska w Pracy z Instruktorami”.

Pierwsze warsztaty poprowadzone przez phm. Aleksandrę Klimczak – kierownika Wydziału Pozyskiwania Środków GK ZHP, skupione były na zapoznaniu z wnioskami dotacyjnymi oraz ich poprawnym wypełnieniu. Podzieleni na grupy warsztatowicze ułożyli harmonogram i budżet Zlotu Betlejemskiego w oparciu o wymagania podmiotu dotującego przedsięwzięcie.

Zajęcia na drugim bloku – „Metoda harcerska w pracy z instruktorami”, które odbyły się po obiedzie, poprowadziła hm. Anna Pośpieszna – instruktor Wydziału Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP. Uczestnicy warsztatów rozwiązywaniu problemów w oparciu o grupę harcerzy i instruktorów, krótkim omówieniu metody harcerskiej, a także podaniu kilku przykładów jak pracować z jej poszczególnymi elementami.

Warsztaty na Zlocie Kadry ZHP
Warsztaty na Zlocie Kadry ZHP