Specjalność Łącznościowa – co to jest?

Po pozytywnym odbiorze zbiórek poświęconym specjalności lotniczej członkowie Kręgu Instruktorskiego „Skrzat” przeprowadzili kolejne spotkania specjalnościowe. Tym razem zapoznali harcerzy i wędrowników naszego szczepu […]

Specjalność lotnicza w drużynie

W jaki sposób zachęcić harcerzy do skupienia się na własnym rozwoju? Odpowiedź nasuwa się sama – dobrze pracować z instrumentami metodycznymi. Kolejne próby na stopnie i sprawności z roku na rok determinują tematy, które powinny zostać poruszone na zbiórkach. Ale co zrobić by […]

Przygotowanie do Chwata i służba

Kilka ostatnich zbiórek członkowie 3 Jaworznickiej Drużyny Harcerskiej „Wyż” poświęcili na przygotowania do przeglądu piosenek podczas tegorocznego Festiwalu Kultury Harcerskiej „Chwat”, nie zabrakło jednak czasu na udział w obchodach Narodowego […]