Szczwane Szopy zakończyły kolejny rok

Minął kolejny, już 7, rok harcerski działalności 13 Grunwaldzkiej Jaworznickiej Gromady Zuchowej Szczwane Szopy, która początek swojej działalności szacuje na marzec 2012 roku. Tym razem członkowie gromady zrealizowali osiem cyklów sprawnościowych, w tym po raz pierwszy zuchy zdobyły sprawności lotnika i fizyka. Wszystkie zdobyte do tej pory sprawności Szopy mogły podziwiać podczas zbiórki na Totemie Gromady.


Rok Harcerski 2018/2019

Miniony rok był bardzo pracowity dla naszych najmłodszych członków szczepu. Już we wrześniu Szopy spotkały się z zuchami z Czyżowic podczas wspólnej nocnej zbiórki w Klubie Pod Skałką na Długoszynie. Zaraz następnego dnia obie gromady wzięły udział w grze terenowej na GEOsferze, gdzie czwartoklasiści zostali przekazani do 3 JDH Wyż. Od tego momentu rozpoczęła się realizacji kolejno następujących po sobie cyklów sprawnościowych: fantasta, spartanin, biały orzeł, detektyw, fizyk, artysta, słoneczko/wilczek oraz lotnik.

Ten rok przyniósł również nowe wyzwania, od udziału w hufcowych imprezach programowych, po rywalizację podczas Festiwalu Kultury Zuchowej Wesołek zorganizowanym przez Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej ZHP, gdzie Szopy otrzymały wyróżnienie w kategorii piosenka.

Niewątpliwie dużym sukcesem jest udział 12 członków gromady oraz czteroosobowej kadry w zbliżającym się obozie szczepu w Kokotku, co stanowi prawie połowę, liczącej 26 zuchów, gromady. W tym roku gromada pozyskała również nowego przybocznego: pion. Maję Ochmańską, która przez kilka miesięcy pomagała przy realizacji kolejnych cyklów zanim została mianowana na funkcję przez Drużynowego.

Pierwsze zbiórki nowego roku już we wrześniu.