Sprawdzian wiedzy w terenie

Minął tydzień od ostatniej gry na terenie szkoły, kiedy to zastępy poszukiwały niezbędnych przedmiotów, które powinny znaleźć się w apteczce oraz uczyły o podstawach pierwszej pomocy. Tym razem kadra drużyny przygotowała dla swoich podopiecznych sprawdzian wiedzy samarytańskiej, podczas którego harcerki i harcerze musieli wykorzystać wszystko to czego do tej pory się nauczyli. Zaczynamy.

Działanie w parach

Dzięki pomocy kadry szczepu niedźwiedzie wyruszyły w dwuosobowych patrolach w poszukiwaniu punktowych ukrytych w każdym możliwym zakątku szkoły. Wśród potrzebujących pomocy osób znalazły się takie przypadki jak m.in. omdlenie, złamanie ręki, złamanie nogi, krwotok i oparzenie.

Na przygotowanej karcie patrolowej punktowi zaznaczali zaliczenie zadania lub jego brak. W przypadkach braków wiedzy lub określonych działań starano się dokładnie poinstruować członków drużyny o prawidłowym sposobie wykonania zadania, jak i podpowiadano ciekawe rozwiązania. W przypadku omdlenia było to wykorzystanie komórki przy sprawdzaniu oddechu a przy złamaniu ręki wykorzystanie bluzki do usztywnienia kończyny.

Gra zakończyła się zwycięstwem patrolu, w skład którego weszli Druhna Emilia i Druh Wojtek – serdecznie gratulujemy.

Wypadek samochodowy

W drugiej części gościnnie biorąca udział w zbiórce Komendantka Szczepu zaprezentowała członkom drużyny różne sposoby przenoszenia poszkodowanych, od popularnego krzesełka, poprzez wykorzystanie ławki jako noszy, po „chwyt strażacki”.

Najwięcej czasu poświęcono jednak sytuacji, w której doszło do wypadku samochodowego. Niedźwiedzi dowiedzieli się co zrobić z kluczykami, jak zająć się poszkodowanym, jak zabezpieczyć siebie i pojazd, a także obejrzeli sposób wynoszenia rannego kierowcy z pojazdu.

Po przećwiczeniu w trzyosobowych ekipach „krzesełka” i świętowaniu urodzin Druhny Julii drużyna odprężyła się podczas gry w zbijaka.

Sprawdzian wiedzy w terenie

Sprawdzian wiedzy w terenie