Służba na jaworznickich cmentarzach

Co roku jaworzniccy harcerze biorą udział w akcji pamięci polegającej zapaleniu zniczy na grobach żołnierzy Armii Krajowej oraz przy jaworznickich pomnikach według otrzymanych list na prośbę Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej /o Jaworzno. Tym razem członkowie szczepu wzięli pod swoją opiekę trzy jaworznickie cmentarze ulokowane w dzielnicach Osiedle Stałe, Szczakowa i Pechnik.


Płomienie Pamięci

Już w czwartkowe przedpołudnie instruktorzy szczepu udali się na dwa jaworznickie cmentarze w Osiedlu Stałym i Szczakowej. To właśnie na cmentarzu szczakowskim można odnaleźć miejsce spoczynku kpt. Karola Pniaka – jaworznickiego pilota biorącego udział w Bitwie o Anglię. Jego grób jest dość charakterystyczny ze względu na znajdujące się przy płycie śmigło. Łącznie na obu cmentarzach zapalono 16 zniczy. Dodatkowo członkowie szczepu odwiedzili znajdujące się w tych dzielnicach pomniki, m.in. Pomnik Młodocianych Więźniów Politycznych i Pomnik Powieszonych Kolejarzy.

Służbę w tym dniu zakończyło odwiedzenie pechnickiego cmentarza. To tam znajduje się m.in. Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej, a także grób Kazimierza i Mieczysława Kolków – pierwszy służył w 2 Dywizji Pancernej pod Monte Cassino, natomiast brat był mechanikiem w 303 Dywizjonie Myśliwskim. Nie można tutaj pominąć miejsca spoczynku patrona Hufca ZHP Jaworzno hm. Stefana Dwornickiego, na grobie którego w imieniu jaworznickich harcerzy członkowie szczepu pozostawili znicz.

Łącznie tego dnia Chwaty rozpaliły około 50 Płomieni Pamięci. W imieniu Komendy Szczepu pragniemy serdecznie podziękować członkom Kręgu Instruktorskiego Skrzat, a także tropicielce Julii Ankier, ochotniczce Elżbiecie Brajer, ćwikowi Wiktorowi Kozubowi oraz druhom Janowi Jankowskiemu i Aleksandrowi Kisale.