Przygotowanie do Chwata i służba

Kilka ostatnich zbiórek członkowie 3 Jaworznickiej Drużyny Harcerskiej „Wyż” poświęcili na przygotowania do przeglądu piosenek podczas tegorocznego Festiwalu Kultury Harcerskiej „Chwat”, nie zabrakło jednak czasu na udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na jaworznickim rynku. O przygotowaniu do Chwata i służbie słów kilka.

Obchody na Rynku

Jak co roku jaworznianie spotykają się na Rynku, aby wspólnie upamiętnić odzyskanie po 123 latach przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Nie inaczej było i w tym roku. Obchody rozpoczęły się od mszy świętej w Kolegiacie św. Wojciecha. Następnie korowód uczestników przemaszerował pod Pomnik Niepodległości znajdujący się przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie odbył się program artystyczny i uroczyste wręczenie kwiatów.

Tego dnia nie zabrakło również przedstawicieli VI Szczepu Harcerskiego „Chwaty”. Harcerze i harcerki obok udziału w uroczystościach zaangażowali się również w rozdawanie mieszkańcom biało-czerwonych chorągiewek. Dodatkowo Druh Michał wspólnie z Komendantką Hufca złożył kwiaty przy Pomniku Niepodległości.

W imieniu Komendanta Szczepu serdecznie dziękujemy członkom drużyny za udział i reprezentowanie szczepu w obchodach.

Już za kilka dni festiwal

Przygotowania do festiwalu trwają pełną parą. Do pomocy włączył się działający przy szczepie Krąg Instruktorski „Skrzat”, który przygotował miejsca ukrycia na terenie miasta skrzynek do COONcachingu. W tym samym czasie członkowie Wyżu spędzają ostatnie zbiórki na przygotowaniach piosenek, tak aby pobić ubiegłoroczny rezultat, kiedy to otrzymali 1 miejsce w kategorii piosenki tematycznej.

Przygotowanie do Chwata i służba