Praca nad projektem i zadaniem

W czasie kiedy młodsza kadra szczepu przygotowywała się do udziału w kursie przewodnikowskim, członkowie drużyny harcerskiej pod okiem Komendanta Szczepu kontynuowała realizację zadań zespołowych i projektów starszoharcerskich. Nie zabrakło również podsumowania gry terenowej z minionego weekendu wieńczącej realizację niektórych sprawności harcerskich oraz stopni.

Biało-czerwone zadania

Piątkowa zbiórka, choć skrócona, była bardzo intensywna. Zaraz po przywitaniu zorganizowano apel drużyny, podczas którego odczytano rozkaz, w którym udzielono pochwały biorącym udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości, a także przyznano sprawności harcerskie. Jedną z ważniejszych informacji była pozytywna decyzja o zamknięciu próby na stopień Pionierki realizowany przez druhnę Emilię – zastępową zastępu Orlęta oraz próby na stopień Młodzika zrealizowanej przez druha Szymona – zastępowego zastępu Ignis.

Tego dnia wielu młodych harcerzy otrzymało swoje pierwsze sprawności, natomiast starsi członkowie zaliczyli niektóre z wymagań realizowanych prób na stopnie. Dodatkowo zastępowa Nikola odebrała brązowy sznur z rąk Komendantki Szczepu. Wszystkim członkom Wyżu serdecznie gratulujemy, zwłaszcza pionierce Emilii i młodzikowi Szymonowi, do których mamy nadzieję dołączą wkrótce pozostali harcerze.

Kolejna część zbiórki to już przede wszystkim dalsza realizacja zadań zespołowych i projektów. Dwa zastępy przedstawiły już niektóre ze swoich prac, w tym m.in. można było podziwiać kalendarze, mapy Polski z zaznaczonymi odwiedzonymi miejscami czy piękne kotyliony.

Podsumowanie kilkutygodniowych starań zastępów już w przyszłym tygodniu, natomiast na kolejnej zbiórce Niedźwiedzi ponownie zagłębią się w tajniki specjalności harcerskich.

Praca nad projektem i zadaniem
Praca nad projektem i zadaniem
Praca nad projektem i zadaniem