Potyczki Zastępów na zakończenie roku

Ostatnie śródroczne zbiórki drużyny członkowie Wyżu poświęcili na pracę w zastępach wykorzystując do tego przetłumaczoną i przystosowaną na realia harcerskie grę planszową Potyczki Zastępów (oryg. Patrol System od WOSM). Jakie zadania stanęły na drodze członkom zastępów i jak sobie z nimi poradzili podczas zbiórek 7 i 14 czerwca? O tym poniżej.


Działanie zespołowe

Zanim Niedźwiedzie przystąpiły do gry, przyboczny dh Janek polecił każdemu z zastępów przygotowanie swojego pionka oraz zapisanie na kartkach swoich okrzyków. Zaraz potem wytłumaczone zostały zasady, a zastępowi wylosowali po dwa numery pól, do których zastępy musiały dotrzeć przed zakończeniem gry. W ruch poszła kostka i już po chwili można było podziwiać pierwsze starcia harcerzy z zadaniami.

W trakcie wędrówki po skorupie żółwia morskiego zastępy mogły natrafić na jeden z czterech rodzajów pytań/poleceń, od kalamburów i quizu wiedzy, po popularne Tabu i Mim, czyli zadanie polegające np. na zaprezentowaniu tematu zbiórki. Szybkość uzyskania poprawnej odpowiedzi była odpowiednio punktowana. Wyjątek stanowił quiz, gdzie punkty były przyznawane za daną odpowiedź, a nie za szybkość jej udzielenia.


Zastępy w drużynie

Po zrealizowanym zadaniu Drużynowa Niedźwiedzi pwd. Izabela Dudek HO odczytywała dołączoną do każdego typu zadania Radę np. po odgadnięciu hasła Struktura członkowie zastępów usłyszeli, że każdy z nich ma swoje miejsce w organizacji, że warto wiedzieć, jakie prawa i obowiązki im przysługują, a także, że dzięki strukturze widzą, na jakich polach mogą się jeszcze rozwijać.

Obecnie w 3 Jaworznickiej Drużynie Harcerskiej Wyż działa pięć zastępów, z czego trzy harcerskie i dwa starszoharcerskie. Członkowie zastępów skupiają się na realizacji zadań zespołowych i projektów starszoharcerskich, co przybliża każdego w nich do zdobycia kolejnego stopnia lub sprawności. Jednak tym razem udział w grze miał na celu usystematyzowanie wiedzy na temat działania samego zastępu oraz podpatrzenia ciekawych praktyk opisanych w zadania typu quiz.

Zbiórki zakończyły śródroczną pracę jednostki w roku harcerskim 2018/2019.