Pierwszy zjazd Kursu Kadry Kształcącej

W piątek, 17 lutego, rozpoczął się pierwszy zjazd kursowy uczestników KKK „Wataha” w budynku Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iskra” w Chorzowie. Zjazd trwał trzy dni, w ramach których kursanci poznawali metody i techniki szkoleniowe, czy rolę metody harcerskiej w pracy harcerskiego trenera. Wśród uczestników kursu znaleźli się również instruktorzy naszego szczepu: phm. Agata Lach HO – komendantka Chwatów oraz phm. Radosław Kałuża HO – drużynowy gromady.

Trener jako lider

Właśnie tymi zajęciami, poprowadzonymi przez hm. Agnieszkę Borowiecką, rozpoczął się pierwszy w Polsce kurs, który został zatwierdzony z autorskim programem opartym na nowych wymaganiach do otrzymania Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej. W trakcie zajęć kursanci dowiedzieli się jakimi kompetencjami liderskimi powinien posługiwać się trener, a także jak je zdobywać i poszerzać. Uczestnicy dowiedzieli się również gdzie rozwijać kompetencje liderskie w ZHP i poza nim. Pierwszy dzień zakończył się realizacją zadania przedkursowego – przeprowadzeniem wybranej formy, którą każdy uczestnik prezentował w wybranych momentach zjazdu.

Pierwszy zjazd Kursu Kadry Kształcącej

Szkoleniowa sobota

Drugi dzień zjazdu rozpoczęły zajęcia o grupach szkoleniowych poprowadzone przez hm. Martę Kwiatkowską – komendantkę kursu. W ramach zajęć uczestnicy zapoznali się procesem grupowym, typami grup szkoleniowych, trudnymi sytuacjami kształceniowymi oraz specyfiką harcerskiej grupy szkoleniowej. W rezultacie przyszli kształceniowcy będą potrafili dobrać odpowiednie metody i techniki szkolenia do specyfiki danej grupy.

Kolejne zajęcia tego dnia poprowadziła hm. Agnieszka Wyszyńska. Tym razem uczestnicy kursu poznali różne techniki i metody szkoleniowe. Uczyli się jak dopasować formę do tematu zajęć i grupy oraz poznali aktywne metody szkoleniowe. Ostatnie sobotnie zajęcia, zakończone przy obrzędowym ognisku, przygotowała hm. Maria Kotkiewicz, która zapoznała kursantów z rolą metody harcerskiej.

Ratowanie hufca

Ostatni dzień zjazdu uczestnicy spędzili na grze terenowej w ramach zajęć z planowania i przeprowadzania zajęć, przygotowanej przez hm. Kotkiewicz. Odwiedzając oznaczone na mapie poszczególne punkty w Parku Śląskim zastępy kursowe dowiadywały się o problemach z jakimi boryka się analizowany hufiec. Zadaniem uczestników było przeanalizować problem oraz wyznaczyć cel i rozplanować 2-godzinne warsztaty dla hufca. Całość skupiona była wokół istotności zachowania ciągu wychowawczego.

Pierwszy zjazd Kursu Kadry Kształcącej „Wahata” zakończył się omówieniem warunków zaliczenia i prezentacją kolejnej wybranej formy.

Pierwszy zjazd Kursu Kadry Kształcącej