Kim jest namiestnik? Jak powinno działać namiestnictwo?

Namiestnik jest często jednym z najbardziej pomijanych instruktorów pełniących funkcję w hufcu jeżeli chodzi o pośredniczenie pomiędzy drużynowymi a komendą przy organizacjach imprez, zgłaszaniach propozycji programowych lub najprościej w brakach metodycznych jednostek. Podczas zorganizowanych przez Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej ZHP warsztatów kadry gromad zuchowych, w tym czworo członków z 13 GJGZ Szczwane Szopy, próbowały m.in. odpowiedzieć sobie na pytanie: Kim jest namiestnik?


Kim jest namiestnik?

W pierwszej części warsztatów uczestnicy starali się skupić nad samą osobą namiestnika, jak i nad zespołem namiestnikowskim. Co powinien robić namiestnik? Kim powinien być? Czym powinien zajmować się zespół namiestnikowski? Na te pytania odpowiadali podzieleni na dwie grupy instruktorzy i członkowie kadr gromad zuchowych ze śląska. Jak to wygląda ogólnikowo? Namiestnik, to nikt inny, jak przeszkolony do pełnienia funkcji instruktor mający co najmniej stopień podharcmistrza, a jego zadaniem jest najczęściej praca z kadrą w określonej metodyce. Obecnie ciężko jest zlokalizować kurs dla przyszłych namiestników, co ewidentnie skutkuje pełnieniem funkcji bez odpowiedniego przeszkolenia, bo instruktorzy na taką funkcję i tak są mianowani.

Załóżmy, że mamy zatem przeszkolonego instruktora/podharcmistrza. Ideałem było by, aby posiadał doświadczenie w pracy z jednostką danego pionu, w którym chce pełnić funkcję namiestnika. Uczestnicy warsztatów uznali to za ważny atrybut, jak i to, aby instruktor pochodził z najbliższego środowiska, a nie został ściągnięty spoza hufca. Ale czym taki namiestnik powinien się zająć? Tu pojawiły się schody.


Co powinien robić namiestnik?

Najczęściej obierana ścieżka wśród namiestników jest bezpośrednio związana z organizacją spotkań dla kadr drużyn, podczas których odbywa się zarówno integracja, jak i szkolenia/warsztaty. Drugą drogą, jaką obierają namiestnicy jest działalność programowo-organizacyjna, czyli przygotowanie i przeprowadzenie kilku imprez dla drużyn. Dodatkowo namiestnicy proszę o podsyłanie planów pracy oraz pojawiają się na zbiórkach jednostek wraz z członkami komisji rewizyjnej. Często jednak brakuje w tym miejscu informacji zwrotnej, konkretnej interwencji w przypadku kiedy instrumenty metodyczne przysłowiowo ‚leżą’, a sam drużynowy nie ma przeszkolenia do pełnienia funkcji.

Innym problemem jest niekiedy komenda hufca, która często nie traktuje poważnie swoich namiestników i nie pozwala im na bycie ‚adwokatami’ drużynowych, którzy muszą pojawiać się na komendach i zgłaszać np. chęć organizacji imprez programowych. Jak widać, funkcja namiestnika ma swoje minusy, które w większości można było by rozwiązać poprzez dokładny opis funkcji i przestrzeganie go zarówno przez drużynowych jak i komendę. Namiestnikowi pozostanie wtedy tylko rzetelne wypełnianie swoich obowiązków i realizowanie ciekawych pomysłów.