Kurs Zastępowych „Bractwo Ognia”

Drugi majowy weekend minął nieubłaganie szybko przybliżając nas do zakończenia kolejnego roku harcerskiego. Dla zastępowych i podzastępowych 3 JDH „Wyż” były to dwa niezapomniane dni. Młodzi liderzy wzięli w tym czasie udział w pierwszym zjeździe Kursu Zastępowych „Bractwo Ognia”, który został zorganizowany przez kadrę szczepu w Śląskiej Chorągwianej Szkole Instruktorskiej. A jak kursanci spędzili ten czas i czego się nauczyli?

Kurs Zastępowych Bractwo Ognia

Wykrzesanie iskry

O sile drużyny świadczy jakość pracy jej zastępów prowadzonych przez młodych liderów stawiających pierwsze kroki w kierowaniu zespołem składającym się z 6-8 członków. Dobry zastępowy potrafi zmotywować swoich kolegów i koleżanki do odpowiedzialnego działania i wspólnej zabawy, co przekłada się na zaangażowanie w trakcie zbiórek drużyny. Ale jak przygotować zastępowego do tak trudnego zadania? Najbardziej odpowiednia formą jest udział w kursie zastępowych – pierwszym szczeblu edukacyjnej drogi harcerskiej. Młodym funkcyjnym z „Wyżu” w miniony weekend na początek tej drogi udało się wejść pełną parą.

Pierwszy zjazd Kursu Zastępowych „Bractwo Ognia” odbył się w budynku Śląskiej Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iskra”, która mieści się w Ośrodku Harcerskim, Parku Śląskim w Chorzowie. W trakcie porannych sobotnich godzin kursanci pod opieką Komendanta Kursu – phm. Agaty Lach, dotarli na miejsce zakwaterowania. Po oprowadzeniu po budynku szkoły kurs został oficjalnie rozpoczęty od wykrzesania iskry. Każdy z kursantów opowiedział o swojej historii wstąpienia do harcerstwa oraz czym to harcerstwo teraz dla nich jest. Po kilkunastu minutach przyszedł czas na pierwsze zajęcia.

O obrzędowości słów kilka

Na początku kursu uczestnicy zmierzyli się z tematem obrzędowości. Po podzieleniu na zastępy kursowe harcerze mieli za zadanie opracować nazwę, okrzyk i symbol swojego zastępu, które zaprezentowali później na forum. Zostały również podane przykłady różnych elementów obrzędowości, które można wykorzystać w pracy zastępu. W kolejnej części zajęć uczestnicy mieli możliwość wypalić w drewnie opracowane symbole pod okiem kadry.

Tego dnia, przed obiadem, zastępowi i podzastępowi wzięli udział również w zajęciach z metody harcerskiej, w trakcie których omówiono jej elementy i cechy. Po przerwie obiadowej korzystając ze słonecznej pogody kursanci udali się na krótką wycieczkę po Ośrodku Harcerskim.

Kurs Zastępowych Bractwo Ognia

Lider zastępu

W drugiej części dnia uczestnicy kursu wzięli udział w zajęciach z zasad dobrej zbiórki oraz bycia młodym liderem, w trakcie których zapoznali się z typami liderów oraz wzięli udział w przygotowanych ćwiczeniach. Kursanci dowiedzieli się także jaki jest ideał zastępowego i jaką rolę pełni w zastępie oraz co kryje się pod słowem „autorytet”.

Po kolacji odbyła się wieczornica, w trakcie której omówiono cele Związku Harcerstwa Polskiego, porozmawiano o Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim – czym ono jest dla dzisiejszego harcerza, a także poruszono kwestię wizerunku w ZHP. Uczestnicy kursu po zapoznaniu się ze strukturą na szczeblu drużyny, szczepu i hufca mieli za zadanie zastanowić się nad swoją przyszłością i gdzie by się widzieli za kilka lat.

Pierwszy dzień zakończył się uczestnictwem w opracowanej przez kursantów w swoim wolnym czasie grze.

Konspekt zbiórki

Poranne zajęcia drugiego dnia poświęcono na omówienie konspektu zbiórki. Uczestnicy kursu dowiedzieli się do czego służy konspekt zbiórki, jakie powinien zawierać elementy i jak z niego korzystać. Na podstawie uzyskanych informacji wspólnie opracowano konspekt zbiórki dla zastępu o mundurze harcerskim. Zadbano m.in. o przemienność form, stałe elementy czy pojawienie się „czegoś nowego”. Zajęcia zakończyło oficjalne zamknięcie pierwszego zjazdu kursu. Kolejny już za dwa tygodnie!

Kurs Zastępowych Bractwo Ognia
Kurs Zastępowych Bractwo Ognia
Kurs Zastępowych Bractwo Ognia