Kurs pwd Call of Scouting w Jaworznie

Już dziś rozpocznie się drugi zjazd kursu przewodnikowskiego Call of Scouting, w którym bierze udział 12 harcerzy i harcerek z jaworznickiego hufca, w tym czworo członków kadry z 13 GJGZ Szczwane Szopy, 3 JDH Wyż oraz 13 PJDW Wicher. Trzy weekendy kursowe osadzone w powieściach H.P. Lovecrafta oraz służba na rzecz społeczności lokalnej podczas IV Biegu Mikołajowego na GEOsferze – tak przedstawia się wyczekiwany od dawna jaworznicki kurs. Jakie zajęcia czekają na uczestników w ten weekend? Już wkrótce się o tym przekonają.

Kurs pwd Call of Scouting w Jaworznie
Kurs pwd Call of Scouting w Jaworznie

Kurs z mackami

Pierwszy weekend kursu był dla jego uczestników bardzo intensywny, zarówno pod względem ogromu treści do przekazania, jak i nowej dla nich formy kształcenia. Już pierwszego dnia po przywitaniu i podziale na grupy kursanci wzięli udział w zajęciach z Idei Stopnia oraz ze Statutu ZHP. Po wstępnych zajęciach nastąpiło wprowadzenie do fabuły, która oparta została na powieściach H.P.Lovecrafta o przedwiecznym Cthulhu. Zadaniem kursantów jest pozyskiwanie wiedzy i umiejętności co ma się przyczynić do walki, a co za tym idzie zdjęcia z przygotowanej mapy miast kultystów symbolizujących chaos, jaki powstaje z braku podstaw wychowawczych.

Każdy z kursantów otrzymał również kartę postaci ze startera gry fabularnej Zew Cthulhu, której akcja crowdfundingowa mająca na celu wydanie po wielu latach polskiego podręcznika trwa na portalu wspieram.to. Pomimo, że do końca zostało 7 dni, to gra obecnie została ufundowana w 917 proc., co daje ok. 550 tys. zł.

Drugi dzień zajęć był bardziej intensywny. Od m.in. apelu porannego oraz Misję ZHP, poprzez elementy i cechy metody po budowanie grupy i motywowanie – kursanci niestrudzenie pokonywali kolejnych kultystów ukrywających się w mieście Arkham.

Pierwszy weekend zjazdowy zakończyły m.in. zajęcia z ceremoniału harcerskiego i funkcjonowania w zespole instruktorskim, a także zapieczętowanie znajdującej się w Arkham pierwszej z czterech bram.

Kurs pwd Call of Scouting w Jaworznie
Kurs pwd Call of Scouting w Jaworznie

Wyczekiwana forma kształcenia

Wśród kadry i członków jaworznickich jednostek już dawno wspominano o konieczności zorganizowania kursu przewodnikowskiego oraz metodycznego w rodzimym mieście. Pomimo często bogatej oferty ościennych miast, to jednak odległość i sposób dojazdu często jest barierą dla młodej kadry w wieku 16 lat, którzy powoli przygotowują się do objęcia funkcji drużynowego. Udział w kursie stał się tym bardziej niezbędny ze względu na zmiany w Instrukcji tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego z 2017 roku, która zakłada, że funkcję drużynowego może pełnić tylko osoba, która ukończyła odpowiedni dla danego pionu kurs metodyczny oraz posiada min. pierwszy stopień instruktorski – w szczególnych przypadkach wystarczy dopuszcza się otwartą próbę na stopień przewodnika.

Od dłuższego czasu w hufcu można było wziąć udział jedynie w warsztatach, czy to organizowanych przez rozwiązane już Namiestnictwo Harcerskie, czy instruktorów Naszego Szczepu. Do organizacji kursu brakowało kadry kształceniowej, a przede wszystkim posiadającej SOKK (Srebrna Odznaka Kadry Kształcącej). Ostatecznie zdecydowano się na organizację kursu korzystając z pomocy doświadczonej instruktorki z Hufca ZHP Chrzanów oraz Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej Iskra. W skład mianowanej rozkazem Komendanta Chorągwi Śląskiej 5-cio osobowej komendy kursu weszli komendanci dwóch jaworznickich szczepów phm. A. Kałuża (BOKK) oraz phm. A. Zając, komendantka hufca hm. K. Jędrzejek oraz członek komendy szczepu phm. R. Kałuża (BOKK). Funkcję komendanta kursu powierzono komendantce szczepu phm. A. Nowak (BOKK zrealizowany według starych zasad). Dodatkowo podczas pierwszego zjazdu kursanci wzięli również udział w zajęciach poprowadzonych przez Przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego Skrzat.

Pomoc od przyjaciół

Oprócz głównych organizatorów, członków komendy Call of Scouting oraz osób prowadzących zajęcia, jaworznicki kurs przewodnikowski został wsparty finansowo przez Harcerski Klub Podróżnika Team, natomiast miejsce na zajęcia zapewniła Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 19 w Jaworznie. Dodatkowo podczas zjazdów kursanci mogą skorzystać z gier Harcerskiego Klubu Gier Gildia, w tym tytułów przekazanych przez ekipę Black Monk Games.

Wszystkim „zamieszanym” w walkę z Przedwiecznymi serdecznie dziękujemy.

Kurs pwd Call of Scouting w Jaworznie
Kurs pwd Call of Scouting w Jaworznie
Kurs pwd Call of Scouting w Jaworznie