Kurs Archipelag zakończony

Przez trzy październikowe weekendy w siedzibie Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej odbywał się Kurs Przewodnikowski 35+ Archipelag, w komendzie którego znaleźli się członkowie VI Harcerskiego Szczepu Chwaty: phm. Agata Kałuża HR – Komendant Szczepu oraz phm. Radosław Kałuża HR pełniący m.in. funkcję Skarbnika Chatów.


ZHP nie tylko dla młodych

Pomimo, iż Związek Harcerstwa Polskiego jest z założenia organizacją ludzi młodych, to wciąż są dorosłe osoby, które chcą realizować się na funkcjach wychowawczych lub wspomagać swoim doświadczeniem dorastającą młodzież. Własnie dla takich osób organizowane są kursy, których prowadzenie dostosowane jest pod wiek uczestników. Tym razem w kursie przewodnikowskim wzięło udział dziewięciu dojrzałych członków ZHP, w tym jedna seniorka.

To naprawdę budujące doświadczenie, kiedy w szeregi związku wracają byli lub wstępują starsze osoby, które chcą rozwijać się instruktorsko – wspomina członek komendy kursu, phm. Radosław Kałuża. – Mam nadzieję, że przeprowadzone podczas kursu zajęcia, jak i pozytywne ukończenie szkolenia wpłyną motywująco na kursantów i będą tą pierwszą iskrą do dalszego rozwoju – dodaje.

Zajęcia były przeprowadzane w lokalu Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej, lecz nie zabrakło również wędrówki czy udziału w rajdzie harcerskim, w ramach którego kursanci pełnili funkcję dodatkowych opiekunów dbających o bezpieczeństwo zuchów i harcerzy.

Kurs przewodnikowski Archipelag został zorganizowany przy pomocy członków Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej Iskra, natomiast pamiątkowe przypinki wręczono kursantom w obecności członka Komendy Chorągwi.