HKG „Gildia”

Harcerski Klub Gier Gildia

Znaczenie Nazwy

Gildia – w średniowiecznej Europie nazwę tą nosiły stowarzyszenia o charakterze m.in. towarzyskim, natomiast w północnej części kontynentu nazwą tą określano również cechy rzemieślnicze. Obecnie z nazwą „Gildia” kojarzona jest z grupą osób grającą w konkretną grę wieloosobową. We wszystkich przypadkach znaczenie nazwy określa działania i cele klubu, dzięki którym jego członkowie będą się rozwijać w określonym kierunku.

Znaczenie Symbolu

Uroboros – wyraża jedność duchową i fizyczną wszechrzeczy, która nigdy nie zaniknie i będzie trwać w nieskończoność w formie ciągłej destrukcji i odradzania się. Uroboros pierwotnie był symbolem rzeki, jaka miała opływać Ziemię, nie mającej źródeł, ani ujścia, do której wlewały się wody wszystkich rzek i mórz na świecie. Jest to symbol nieskończoności, wiecznego powrotu i zjednoczenia przeciwieństw. W symbolice alchemicznej uroboros to symbol zamkniętego, stale się powtarzającego procesu przemiany materii – procesu, który w formie faz podgrzewania, parowania, chłodzenia i kondensacji cieczy ma prowadzić do sublimacji substancji. Uroboros to odpowiednik kamienia filozoficznego.

Historia Klubu

Pomysł na utworzenie harcerskiego klubu gier powoli dorastał od września 2015 roku. Wstępnymi założeniami były spotkania w grupie miłośników gier planszowych i organizacja turniejów, lecz głębsza analiza potrzeb i zainteresowań pierwszych członków rozszerzyła działania klubu o gry zarówno planszowe, karciane, figurkowe, jak i terenowe, wielopoziomowe czy fabularne. Dodano również techniczne aspekty, takie jak zaprojektowanie popularnych gier w skali makro, czy opartych na własnych pomysłach osadzonych m.in. w realiach harcerskich. Pozwoliło to na sprecyzowanie działań klubu i odnalezienie się w niedawno utworzonej specjalności technicznej.

Pierwsza zbiórka klubu, będąca również Zbiórką Konstytucyjną, pozwoliła na wypracowanie dokumentu regulującego działalność „Gildii”, a także obrzędowości. W trakcie ZK, w demokratycznym głosowaniu wybrano na Przewodniczącego Klubu phm. Radosława Kałużę HO.

Wszystkie regulacje spisano w Konstytucji, którą wraz z wnioskiem o powołanie klubu i oświadczeniem przewodniczącego złożono na ręce Komendantki Hufca ZHP Jaworzno. Oficjalnie klub rozpoczął swą działalność przy VI Szczepie Harcerskim „Chwaty” z dniem ukazania się rozkazu L4/2016 Komendantki Hufca hm. Kingi Jędrzejek.

HKG Gildia