Harcerska służba w Dolinie Żabnika

We wschodniej części Jaworzna, w dzielnicy Ciężkowice, znajduje się Rezerwat Przyrody Dolina Żabnika, który swą powierzchnią obejmuje całą dolinę potoku Żabnik. To właśnie w tym miejscu członkowie gromady zrealizowali kolejne z wymagań do zdobycia Odznaki Harcerskiej Służby Ziemi Śląskiej przy pomocy realizujących projekt starszoharcerski członków zastępu Widmo z 3 Jaworznickiej Drużyny Harcerskiej Wyż.

Harcerska służba w Dolinie Żabnika

Akcja w Dolinie

Pomimo, iż Dolina Żabnika została objęta prawną ochroną już w 1991 roku na wniosek prezydenta Jaworzna, co zaowocowało w latach późniejszych (1996 roku) uznaniem wojewody katowickiego za częściowy rezerwat przyrody, to jednak w dalszym ciągu wszechobecne śmieci znalazły i tutaj swój dom, zaraz obok ponad 100 gatunków fauny – z czego 44 chronionych prawnie.

Wychodząc na przeciw wyzwania członkowie gromady postanowili dołożyć małą cegiełkę do oczyszczenia rezerwatu z choć niewielkiej ilości odpadów. W tym celu korzystając z wolnego czwartkowego przedpołudnia, 31 maja, Szczwane Szopy wraz z zastępem Widmo z Wyżu udały się do doliny, aby zrealizować zamierzony cel.

Harcerska służba w Dolinie Żabnika
Harcerska służba w Dolinie Żabnika

Worki pełne śmieci

Kilka minut po godzinie 9 rano członkowie szczepu dotarli przed szlaban, gdzie korzystając z chwili odpoczynku zostali podzieleni na patrole zadaniowe. Każdy z patroli otrzymał starszego opiekuna w postaci członków Widma, a także po 4-5 członków gromady. Nad ich działaniami sprawowali opiekę instruktorzy szczepu i towarzyszący rodzice.

Zaopatrzone w worki i rękawiczki patrole wypatrywały zalegających w okolicach głównej ścieżki śmieci. Po dotarciu do 1/3 długości trasy zarządzono postój, w trakcie którego zuchy wzięły udział w kilku grach i zabawach. Jedną z ciekawszych form było wykorzystanie harcerzy starszych w roli drzew i rozwieszenie „pajęczynki”.

W drodze powrotnej patrole sprawdzały dokładniej już przebytą trasę, co w efekcie końcowym dało 10 worków wypełnionych butelkami – zarówno szklanymi jak i plastikowymi, papierami i papierosami. Dzięki pomocy Druha Adama z Kręgu Instruktorskiego po wyjściu z rezerwatu zebrane śmieci trafiły do kontenerów.

W imieniu kadry szczepu dziękujemy za zaangażowanie zarówno zuchów, jak i zastępu Widmo oraz rodziców Szopów.

Harcerska służba w Dolinie Żabnika
Harcerska służba w Dolinie Żabnika