BLS, czyli Basic Life Support

Pierwsze kwietniowe spotkanie pod hasłem pierwszej pomocy Niedźwiedzie spędzili na zapoznaniu się z zasadami przeprowadzania RKO w różnych przypadkach – u osób dorosłych, dzieci, niemowląt a nawet osób wyciągniętych z wody. Po krótkim wstępie teoretycznym harcerze przystąpili do działania, w ramach którego każdy uczestnik po wcześniejszym poinstruowaniu przez członków kadry i drobnych sugestiach samodzielnie wykonał czynności wchodzące w skład BLS – podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.


RKO ratująca życie

RKO czyli Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa to zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia trzykrotnie. Dlatego ważne jest, aby zwiększać ludzką świadomość już od najmłodszych lat.

Dzięki uprzejmości Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaworznie harcerze mieli możliwość sprawdzenia swoich sił podczas symulacji na fantomie edukacyjnym wypożyczonym specjalnie na potrzeby kolejnej zbiórki. Dodatkowo fantom posiadał specjalne diody sygnalizujące poprawność wykonywania czynności ratunkowych oraz sztuczne płuca.

Podczas kolejnych minut zbiórki Niedźwiedzie z zainteresowaniem obserwowali kolory lampek zapalających się na fantomie edukacyjnym kibicując każdemu z członków, aby dwie zielone diody zasygnalizowały poprawne wykonanie czynności.

Gdy każdy z uczestników wykonał cykl 30 uciśnięć i 2 oddechów ratowniczych dh Jan, który w minione wakacje odbył specjalny kurs dla młodych ratowników WOPR opowiedział po kolei jak wygląda akcja ratunkowa osoby tonącej. Harcerze dowiedzieli się, że istnieje kilka sposobów holowania poszkodowanego i jego wyciągania z wody uzależnionych od różnych czynników – m.in. rodzaju brzegu, ilości ratowników czy stanu tonącego.

Na zakończenie zbiórki podsumowano wszystkie najważniejsze informacje w celu utrwalenia – w końcu nigdy nie wiadomo kiedy zdobyta wiedza może się przydać.