3 JDH „Wyż”

Wyż

Znaczenie Nazwy

Wyż – nazwa nawiązuje do celu jaki stawiają sobie członkowie jednostki, aby zawsze wznosić się na wyżyny swoich umiejętności natomiast hasło, które towarzyszy harcerkom i harcerzom na co dzień brzmi: „Zawsze pamiętajcie – w Wyżu macie wsparcie!”

Zastępy i Zastępowi

W drużynie działają 3 zastępy: „Orlęta”, „Ohana” i „Młode Grizzly”. Na czele zastępów stoją odpowiedzialni zastępowi, kolejno: dh Julia Z., dh Julia F. i dh Michał F.

Historia Drużyny

3 Jaworznicka Drużyna Harcerska WYŻ została powołana we wrześniu 2012 roku, organizując zbiórki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Jaworznie. Założycielami drużyny są pwd. Joanna Górecka (ówczesna drużynowa) i dh Wojciech Dudek(wówczas przyboczny, obecnie drużynowy). W niedługim czasie kadra jednostki powiększyła się o dh Izabelę Tutaj (wcześniej działała w 19 Jaworznickiej Drużynie Harcerskiej „Arkadia”), wyw. Bartłomieja Grybla i dh Jakuba Sarapatę (wcześniej członkowie 9 Jaworznickiej Drużyny Harcerskiej „Wachlarz” im. Harcerzy Akcji Wachlarz).

Pierwsze zbiórki odbyły się po Harcerskiej Akcji Letniej 2012. Liczna drużyna wzięła udział w XXVIII Festiwalu Kultury Harcerskiej „Chwat” zajmując pierwsze miejsce w kategorii piosenki tematycznej. Był to jeden z pierwszych sukcesów młodej jednostki.

We wrześniu 2013 roku na funkcję drużynowej Wyżu została mianowana pwd. Agata Lach HO, która pełniła tę funkcję do marca 2015 roku. W tym okresie drużyna pełniła funkcję drużyny sztabowej podczas XXX FKH „Chwat, brała udział w imprezach programowych hufca, wzięła udział w Harcerskiej Akcji Letniej w Orzyszu, a także powróciła do korzeni samodzielnie biwakując na polanie Ryszka oraz na terenie Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie. Drużyna za swoją sumienną pracę zajęła drugie miejsce we współzawodnictwie namiestnictwa harcerskiego Hufca ZHP Jaworzno w roku harcerskim 2013/2014. W marcu 2015 roku funkcję drużynowego objął ówczesny przyboczny dh Wojciech Dudek, który pełni ją do dnia dzisiejszego przy wsparciu przybocznej dh Izabeli Tutaj.

Wyż bierze udział w propozycjach programowych Głównej Kwatery ZHP jak i zlotach, imprezach, konkursach organizowanych przez Śląską Chorągiew ZHP. Drużyna otrzymała wyróżnienie w konkursie „Teraz Afryka” w 2014 roku za pracę plastyczną o krajach afrykańskich.

W roku harcerskim 2015/2016 drużyna zdobyła największą liczbę punktów we współzawodnictwie drużyn harcerskich Hufca ZHP Jaworzno.

Dużym wsparciem dla Wyżu są zarówno rodzice, szkoła, przyjaciele jak i kadra Szczepu, dzięki czemu funkcyjni drużyny mogą organizować biwaki i wędrówki.

Wyż na XXX FKH Chwat