13 PJDW „Wicher”

Znaczenie Nazwy

„Wicher” – nazwa posiada wiele znaczeń, zarówno związanych z przyrodą jak i historią wojenną. Tym mianem posługiwali się członkowie grupy, która rozpracowała Enigmę, również tak nazwano typ niszczyciela Marynarki Wojennej (ORP Wicher). Wicher to także bardzo gwałtowny, porywisty wiatr o sile 8 w skali Beauforta.

Zastępy i Patrole Zadaniowe

Obecnie w drużynie nie funkcjonują stałe zastępy a jedynie patrole zadaniowe, których celem jest realizacja wymagań na znak służby.

Historia Drużyny

13 Jaworznicka Drużyna Wędrownicza „WICHER” została powołana w październiku 2017 roku rozkazem Komendantki Hufca hm. Kingi Jędrzejek L12/2017. Tym samym rozkazem na funkcję drużynowej mianowano podharcmistrzynię Agatę Lach HR – obecnego komendanta szczepu. Wybór podyktowany został wdrożeniem młodych wędrowników w tajniki pionu metodycznego przez doświadczonego instruktora szczepu, który pełnił w przeszłości funkcję przybocznej 1 JDW „Szlak”, prowadził namiestnictwo zuchowej na sposób drużyny wędrowniczej oraz ukończył kurs drużynowych drużyn wędrowniczych.

W trakcie pierwszej Zbiórki Konstytucyjnej, 10 listopada 2017 roku, zostali wybrani na przybocznych członkowie drużyny – dh Alicja Pawłowska i dh Jakub Rosa, którzy w swej przeszłości harcerskiej pełnili już funkcje zastępowych w 3 JDH „Wyż” i 19 JDSH „Grom”. Tego dnia została także zatwierdzona Konstytucja Drużyny.

Pierwsze działania drużyny ukierunkowane zostały pod inicjatywy szczepu oraz służby dla społeczności lokalnej. Członkowie drużyny pełnili służbę podczas XXXII FKH „Chwat”, Mikołaja na Rynku zorganizowanego przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, a także wzięli udział w Sejmiku Wędrowniczym Hufca ZHP Jaworzno.