13 GJGZ „Szczwane Szopy”

Szczwane Szopy

Znaczenie Nazwy

Szczwane Szopy – nazwa symbolizuje cechy charakteru, jakie gromada pragnie rozwinąć w swoich zuchach (zaradność, spryt, samodzielność, bystrość i jasność umysłu, zręczność i operatywność), a także przypisuje miano jednego z bardziej inteligentnych zwierząt na Ziemi jakim jest Szop, ze względu na jego szybkość uczenia i rozumowania abstrakcyjnego.

Szóstki i Szóstkowi

Do roku harcerskiego 2015/2016 w gromadzie działały 4 szóstki: “Oreo”, “Szczwane Orły”, “Szczwane Jastrzębie” i “Ostatni Dywizjon”. Na czele szóstek stali odpowiedzialni szóstkowi, kolejno: zuch gospodarny Jakub D., zuch gospodarny Nikola D., zuch gospodarny Olaf F. i zuch sprawny Julia A. Obecnie byli szóstkowi przeszli do drużyny harcerskiej a w gromadzie trwa przygotowanie do powołania nowych zuchów na te funkcje.

Historia Gromady

13 Grunwaldzka Jaworznicka Gromada Zuchowa SZCZWANE SZOPY została powołana w lutym 2012 roku , organizując zbiórki w Szkole Podstawowej Nr 6 w Jaworznie. Założycielami gromady są phm. Radosław Kałuża HO (drużynowy) oraz phm. Agata Lach HO (przyboczna). Pierwsza zbiórka odbyła się zaraz po feriach zimowych w 2012 roku. Pomimo trudnych początków (na pierwszą zbiórkę przyszły tylko 3 zuchy) gromada wzięła udział w odbywającym się co 4 lata ważnym wydarzeniu, jakim są Imieniny Zucha. Od tamtej pory Szopy rosły w siłę i pierwszą sprawność zespołową ukończyło 9 zuchów, a w niedługim czasie doszło do pierwszej obietnicy zucha, którą złożyło 8 Szopów (6 z nich w tej chwili przynależy do 3 JDH Wyż, a 2 przynależy do gromady).

Obecnie gromada liczy 31 zuchów, przekazując każdego roku kilkoro z nich do drużyny harcerskiej w VI Szczepie Harcerskim CHWATY. Do największych osiągnięć gromady można zaliczyć zajęcie trzy razy z rzędu pierwszego miejsca we współzawodnictwie Namiestnictwa Zuchowego Hufca Jaworzno, jak i trzy razy z rzędu otrzymania tytułu Mistrzowskiej Gromady Zuchowej przyznawany przez Śląską Chorągiew, dzięki czemu drużynowy gromady został uhonorowany tytułem Mistrzowskiego Drużynowego Gromady Zuchowej przez Komendanta Chorągwi Śląskiej. Dużym osiągnięciem gromady jest również otrzymanie Odznaki 100-lecia Ruchu Zuchowego, przyznawanej przez Naczelniczkę ZHP hm. Małgorzatę Sinicę.

Szczwane Szopy biorą udział w propozycjach programowych Głównej Kwatery ZHP jak i zlotach, imprezach, konkursach i rajdach organizowanych przez Śląską Chorągiew, w których osiągają sukcesy (trzy lata z rzędu gromada zajęła pierwsze miejsce w Wielkim Konkursie Świątecznym w kategorii wieniec).

We wrześniu 2014 roku gromada wzięła udział w Zlocie Zuchowym z okazji 100-lecia Ruchu Zuchowego, podczas którego została uhonorowana certyfikatem Gromady Zuchowej 100-lecia, a kadra gromady tytułem Wodza Zuchowego Stulecia za pracę na rzecz najmłodszych członków ZHP.

W 2015 roku kadra gromady powiększyła się o trop. Magdalenę Dudę, wychowankę i byłą zastępową Zastępu “Tornado” w 3 JDH “Wyż”.Od tej pory kadra w kompletnym składzie działa organizując rajdy, biwaki i realizując autorską sprawność grupową “Młody Drwal” związaną z Miastem Jaworzno. Gromada otrzymała także tytuł „Mistrzowskiej Gromady Zuchowej” i zajęła pierwsze miejsce we współzawodnictwie gromad zuchowych Hufca ZHP Jaworzno.

W 2016 roku gromada otrzymała po raz czwarty tytuł „Mistrzowskiej Gromady Zuchowej” Chorągwi Śląskiej ZHP, natomiast drużynowy otrzymał po raz drugi miano „Mistrzowskiego Drużynowego Gromady Zuchowej”. Również w roku harcerskim 2015/2016 Szopy we współzawodnictwie Hufca ZHP Jaworzno zdobyły największą liczbę punktów. Jednak do największych sukcesów można zaliczyć otrzymanie Tytułu i Odznaki Grunwaldzkiej oraz zaklasyfikowanie do „Złotej Kategorii” w Turnieju Gromad ZHP.

Nieocenionym wsparciem dla Szopów są rodzice, szkoła i przyjaciele, dzięki którym gromada prężnie funkcjonuje, mogąc organizować i współorganizować biwaki, ferie i wycieczki.

Szopy w GEOsferze