10. Jubileuszowy Rodzinny Rajd Pieszy SP6

Już od dziesięciu lat Rada Rodziców wraz z nauczycielami i sojusznikami Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaworznie organizuje Rodzinny Rajd Pieszy dla uczniów i ich rodzin. Również co roku w organizację trasy i czekających na niej zadań włączają się członkowie VI Szczepu Harcerskiego Chwaty. Tym razem podjęto decyzję o zmianie miejsca docelowego, w efekcie której uczestnicy rajdu zakończyli trwającą ok. 3 godzin wędrówkę na GEOsferze, realizując po drodze pięć punktów z technik harcerskich.


Zaginiony meldunek

8 czerwca, w godzinach porannych przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 6 na ul. Lipowej 24, rozpoczął się kolejny rajd. Każdego roku instruktorzy szczepu starają się zorganizować ciekawe zajęcia podczas trasy, tak aby młodsi i starsi uczniowie mogli poznać coś nowego. Tym razem największą zmianą była sama trasa oraz miejsce docelowe. Rozpoczynając wędrówkę od siedziby szkoły i idąc przez Osiedle Gigant, aż do kładki widokowej przy GEOsferze, uczniowie i ich rodzice podzieleni na patrole zadaniowe dotarli do pierwszego punktu.

Fabuła tegorocznej trasy opierała się na poszukiwaniu spadochroniarza, który miał przy sobie tajny meldunek. Pierwsze dwa punkty trasy miały na celu przekazanie niezbędnej wiedzy odnośnie dalszych działań. Na pierwszym punkcie członkowie patroli uczyli się jak nadawać i odszyfrowywać wiadomości alfabetem Morse’a, a na drugim członkowie szczepu pomogli im w wyznaczaniu azymutów. Ta wiedza była niezbędna do otrzymania tajnego hasła i poradzenia sobie na ostatnim punkcie trasy.


Spadochroniarz pechowiec

Trzeci punkt zlokalizowany w połowie drogi pomiędzy Rondem im. Marii i Lecha Kaczyńskich a Osiedlem Dobra sprawdzał podstawową wiedzę z udzielania pierwszej pomocy. To tutaj uczestnicy rajdu odnaleźli pechowego spadochroniarza. Dzięki pomocy Jaworznickiego Oddziału PCK patrole mogły wykonać RKO na wypożyczonym fantomie ubranym w kombinezon. Za udzielenie pomocy uczniowie otrzymali zaszyfrowany meldunek z prośbą o jego dostarczenie.

Ostatnie dwa punkty były położone przy lesie na Osiedlu Dobra. Najpierw ekipy przedzierały się przez teren wroga na punkcie z pajęczynką, a następnie wybrani członkowie próbowali dobrzeć do stacji radiowej ze szpulą według wyznaczonego wcześniej azymutu. Po przywróceniu połączenia operatorzy weryfikowali otrzymane przez patrol hasło i podawali słowo-klucz do odszyfrowania meldunku. Po tych zmaganiach wystarczyło już tylko donieść meldunek do kwatery głównej i udać się na zasłużony posiłek.

Tegoroczna organizacją trasy zajął się Przyboczny 13 GJGZ Szczwane Szopy ćwik Wiktor Kozub, mając za wsparcie przewodniczącego Harcerskiego Klubu Gier Gildia phm. Radosława Kałużę HR. W imieniu Komendy Szczepu dziękujemy druhom za wzorową organizację trasy. Dziękujemy również członkom 3 JDH Wyż i 13 JDW Wicher za przeprowadzenie zajęć na punktach. W tą czynność zaangażowali się: pion. Emilia Nowak, pion. Emilia Stokłosa, pion. Maja Ochmańska, pion. Elżbieta Brajer, odkrywca Michał Faron, trop. Emilia Żmuda, młodzik Szymon Łach, dh Julia Ankier oraz druhowie Jakub Rosa i Aleksander Kisała. Nieocenioną pomocą jak zawsze wykazał się Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego działającego w strukturach szczepu.