Zuchowa Olimpiada Sportowa

Przed zakończeniem roku harcerskiego 2016/2017, 21 czerwca, członkowie Szczwanych Szopów wzięli udział w zorganizowanej przez Namiestnictwo Zuchowe Hufca ZHP Jaworzno Zuchowej Olimpiadzie Sportowej. Uważając na palące słońce najmłodsi członkowie szczepu stanęli we szranki z pozostałymi gromadami, które wzięły udział w przedsięwzięciu na boisku za lokalem hufca.

Zuchowa Olimpiada Sportowa

Sportowe zmagania

Olimpiada rozpoczęła się od przywitania przybyłych tego dnia gromad. Po przedstawieniu każda z jednostek miała za zadanie zaproponować pląs dla wszystkich uczestników olimpiady. Następnie dh Adrianna zapoznała gromady z formą imprezy i rozpoczęła zmagania zuchów. Wśród konkurencji można było wziąć udział m.in. w skokach w dal, torze przeszkód, rzutach szyszkami do celu, grze w krykieta, skakaniu w dal czy skakaniu na dużej skakance.

Wykonawszy wszystkie zadania zuchy mogły skryć się przed palącym słońcem w cieniu i czekać na ogłoszenie wyników.

W imieniu kadry gromady dziękujemy wszystkim zuchom za przybycie i rodzicom, którzy dowieźli swoich podopiecznych na miejsce zbiórki.

Zuchowa Olimpiada Sportowa

Zuchowa Olimpiada Sportowa