Zmiany w Prawie Harcerskim

W miniony weekend w Warszawie, 7-9 kwietnia, odbył się 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP. 172 przybyłych delegatów, co stanowi 85% wybranych w regionach, zebrało się w sali plenarnej Teatru IMKA, aby obradować nad zmianami w Statucie ZHP. Jedną z najważniejszych zmian, jaką przyjęła najwyższa władza związku, było uchwalenie nowego brzmienia 10 punktu Prawa Harcerskiego, który obowiązuje już od soboty, 8 kwietnia 2017 roku. Ciekawą zmianą jest również uzyskanie czynnego prawa wyborczego przez instruktorów, którzy pełnią funkcję przybocznych w drużynach i gromadach.

Pytania kierunkowe

W trakcie piątkowych obrad delegaci dyskutowali i głosowali nad pytaniami kierunkowymi, co pozwoliło w kolejnych dniach pochylić się nad uchwałami, które wynikały z przyjętych pytań. Spośród 10 pytań, w tym dwóch zawierających podpunkty, delegaci większością kwalifikowaną (2/3 głosów) podjęli decyzję o rozmowie nad zmianą osób, którym przysługuje prawo wyborcze, kompetencjami władz na poziomie chorągwi i centralnym, a także zmianie przepisu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Zjazd zdecydował tym samym, że obecnie nie będzie się zajmował m.in. długością kadencji czy ograniczenia kadencyjności, rozwiązaniem w którym nie we wszystkich hufcach będą działały komisje rewizyjne, dopuszczeniem uzyskiwania osobowości prawnej przez hufce, a także podziałem kadry na wychowawczą i wspierającą.

Zmiany w Prawie Harcerskim

Brak alternatywnej roty

Od ostatniego Zjazdu ZHP w całej Polsce odbywały się konferencje instruktorskie, w trakcie których członkowie organizacji dyskutowali nad zmianą i brzmieniem Prawa Harcerskiego. Również niektóre hufce zorganizowały spotkania swojej kadry, aby poznać opinię, którą powinien kierować się wybrany przez nich delegat podczas zjazdu. Po długiej dyskusji 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP podjął uchwałę o zmianie brzmienia 10 punktu Prawa Harcerskiego („Harcerz jest czysty w mowie, myśli i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych„). Obecnie ten punkt PH brzmi następująco: „Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w mowie, myśli i uczynkach; jest wolny od nałogów.„.

Jako organizacja, która jest otwarta na wszystkie wyznania, jak i jego brak, ZHP posiada obecnie jedną rotę Przyrzeczenia Harcerskiego („Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu„). Delegaci zjazdu debatowali nad dodaniem alternatywnej roty, drugiej, którą mógłby wybrać rodzic lub harcerz, przed złożeniem PH. Taka decyzja podyktowana była wzrostem liczby osób, które pomimo braku wiary w Boga, kierują się ustalonymi zasadami moralnymi. To rozwiązanie jednak nie znalazło poparcia wśród wymaganej liczby delegatów.

Zmiany w Prawie Harcerskim

Co mówi nowe PH?

Po zmianie brzmienia 10. punktu Prawa Harcerskiego w sieci zagrzmiało. Niektóre media zaczęły publikować newsy w stylu „Harcerze mogą legalnie pić alkohol”. Nie jest to jednak prawda. Należy pamiętać, że obowiązujące prawo w Polsce zakazuje spożywania napojów alkoholowych i palenia wyrobów tytoniowych do 18-stego roku życia. Co ciekawe większą sensację wzbudza alkohol, natomiast tytoń jest prawie „niezauważalny” w całej dyskusji a tak samo szkodliwy dla zdrowia.

Otaczający nas świat ulega ciągłym zmianom. W czasach gdy ustalane było brzmienie tego punktu najgroźniejszymi używkami były właśnie tytoń i alkohol, jednak obecnie ta lista znacznie się powiększyła – komentuje phm. Radosław Kałuża, instruktor szczepu. – W dzisiejszych czasach w szranki wraz z papierosami i wódką stają dopalacze, narkotyki a także leki, które są często zażywane na każdą możliwą dolegliwość bez konsultacji z lekarzem. Dużym problemem współczesnej cywilizacji jest również stała obecność w sieci, zerkanie do smartfona czy tabletu w każdej chwili. Już nie tylko na lekcjach w szkole ale i na zbiórkach można zauważyć harcerzy i zuchy, które nie mogą rozstać się ze swoimi komórkami na te dwie godziny – dodaje phm. Kałuża.

Pojawiają się niestety opinie, że to właśnie starsi instruktorzy dali sobie furtkę do „wypicia lampki wina na przyjęciach” odpowiednio interpretując znaczenie słowa „nałóg”. – Uważam, że wynika to z braku wiedzy przez osoby niezrzeszone lub słaba praca z metodą harcerską wśród wychowanków – komentuje phm. Radosław Kałuża. – To przede wszystkim poprzez osobisty przykład instruktora powinniśmy pokazać naszym podopiecznym, że można funkcjonować bez papierosów i narkotyków a idąc na imprezę można się dobrze bawić bez alkoholu. To nasza własna instruktorska postawa może pokazać innym, iż świat nie ogranicza się tylko do ekranu smartfona i znajdujących się tam gier czy nowych postów na „fejsie”, że nasz język ojczysty to nie same epitety a konflikty można rozwiązywać poprzez rozmowę – nie tylko na pięści. Do pracy wychowawczej z podopiecznymi przychodzi nam z pomocą Prawo Harcerskie i prawo obowiązujące w Polsce, ale to na nic, jeżeli nie pokażemy tego na osobistym przykładzie – dodaje phm. Kałuża.

Kadrę wychowawczą w ZHP czeka niewątpliwie wiele pracy, aby dobrze wdrożyć do codzienności zmiany, jakie przyniósł ze sobą 39. Zjazd Nadzwyczajny ZHP, odpowiednie przekazanie zmian w środowiskach, ale wiele zależeć będzie od samych drużynowych, którzy na co dzień pracują w zuchami i harcerzami, wychowując przyszłą kadrę związku i odpowiedzialnych obywateli.

Zmiany w Prawie Harcerskim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *