Za nami kolejny rok

W środę 21 czerwca zakończył się kolejny rok harcerski. W zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP Jaworzno apelu wzięli udział przedstawiciele jednostek VI Szczepu Harcerskiego „Chwaty” z Komendantką na czele. W trakcie apelu odczytano rozkaz, w którym Komendantka Hufca powołała na funkcję komendanta i kwatermistrza obozu w Siamoszycach phm. Agatę Lach oraz phm. Radosława Kałużę.

Za nami kolejny rok

Gawęda przy ognisku

Apel rozpoczął się kilka minut po godz. 18:00, kiedy to gromady zakończyły swój udział w tegorocznej Zuchowej Olimpiadzie Sportowej. Po oficjalnej części, która potrwała około 30 minut, członkowie jednostek mogli wziąć udział w obrzędowym ognisku zorganizowanym przez dh Izabelę Tutaj i dh Wojciecha Dudka – przyboczną i drużynowego 3 JDH „Wyż”.

Ognisko rozpoczęte przez dh Izę gawędą o pierwszym obozie skautowym na Brownsea poświęcono opowieściom o najciekawszych momentach jednostek z ich pierwszych wspólnych obozów. Całość przeplatana była piosenkami i wspomnieniami starszych instruktorów z ich pierwszych przygód obozowych. Nad ogniem czuwali strażnicy, doglądając by jego żar nie przygasł w trakcie wypowiedzi.

W imieniu Komendanta VI Szczepu Harcerskiego „Chwaty” dziękujemy wszystkim obecnym na zakończeniu harcerzom i zuchom.

Za nami kolejny rok

Za nami kolejny rok

foto: facebook/zhpjaworzno