Uchwała przyjęta. Rok 2018 Rokiem Harcerstwa

Dokładnie dwa dni temu, 20 grudnia, Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął jednogłośnie uchwałę ustanawiającą rok 2018 Rokiem Harcerstwa. Dwa dni wcześniej podobną uchwałę przyjął Sejmik Województwa Śląskiego ustanawiając rok 2018 Rokiem 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego, który ów jubileusz zbiega się w czasie z przyszłorocznymi obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.

Uznanie zasług ZHP

Ustanowienie roku 2018 Rokiem Harcerstwa jest podkreśleniem roli jaką pełnią harcerze w wychowaniu młodego pokolenia. W dniach 1-2 listopada 1918 roku na Zjeździe uchwalono zjednoczenie harcerskich organizacji w jeden Związek Harcerstwa Polskiego stając się tym samym ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, które dba o wszechstronny rozwój. Każdego dnia ponad 12 tys. harcerskich instruktorów – wolontariuszy stara się wychowywać dzieci i młodzież na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli zgodnie z duchem Prawa Harcerskiego.


Wypowiedź

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla działalności polskiego harcerstwa. Przywołujemy dziś pamięć o wspaniałych obrońcach Lwowa – Orlętach i harcerskich szeregach walszących z nawałą bolszewicką w 1920 roku. Przywołujemy Szare Szeregi, Pogotowie Harcerek i Hufce Polskie – walczące z niemieckim okupantem. Przywołujemy walczących w konspiracji z władzą komunistyczną i sowieckim okupantem w latach 1944-1956 oraz latach późniejszych: Harcerstwo Niepokorne, w tym Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, Ruch Harcerski i Ruch Harcerski Rzeczypospolitej. (…) Dzieło to, tak ważne dla naszego społeczeństwa, zasługuje na uznanie i wsparcie. Mamy nadzieję, że przez długie, kolejne lata harcerstwo będzie wskazaniem dla młodych w podejmowaniu decyzji życia, wyzwaniem i polem Służby Bogu, Polsce i Bliźnim, dla dobra naszego Narodu i Państwa – czytamy w treści uchwały.


Uchwała podpisana przez Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego została przyjęta 69 głosami za – bez głosów przeciw i wstrzymujących się. Dodatkowo przyjętej uchwale w Sejmiku Województwa Śląskiego ma towarzyszyć realizowany przez 12 miesięcy duży projekt informacyjno-edukacyjny „Związek Harcerstwa Polskiego rówieśnikiem Niepodległej”.

Rok 2018 Rokiem Harcerstwa

Rok 2018 Rokiem Harcerstwa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *