Zuchowi Górnicy odznaczeni

W pierwszej połowie kwietnia członkowie gromady zakończyli kolejny w tym roku harcerskim cykl sprawnościowy zdobywając tym razem sprawność „Górnika”. Nie było jednak tak łatwo, ponieważ każdy Szop miał za zadanie wykuć na koniec swój własny kilof. Jak zuchy spędziły […]

Szychta na grubie

Województwo Śląskie od dawna kojarzone jest z górnictwem, zarówno tym związanym z wydobywaniem węgla, jak i srebra. Nie inaczej było z Jaworznem, gdzie do dziś działają dwie kopalnie węgla: Sobieski i Piłsudski. To właśnie z górnictwem związana jest nowa sprawność, do zdobywania […]