świadectwo Charakterystyki Energetycznej - Świadectwo charakterystyki energetycznej: Kluczowy dokument w ocenie efektywności energetycznej

Dodane: 07-01-2024 17:20

1. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej? Świadectwo charakterystyki energetycznej jest kluczowym dokumentem wykorzystywanym do oceny efektywności energetycznej budynków. Zwyczajowo nazywane Certyfikatem Energetyczny

świadectwo Charakterystyki Energetycznej - Świadectwo charakterystyki energetycznej: Kluczowy dokument w ocenie efektywności energetycznej świadectwo charakterystyki energetycznej

1. Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?


Świadectwo charakterystyki energetycznej jest kluczowym dokumentem wykorzystywanym do oceny efektywności energetycznej budynków. Zwyczajowo nazywane Certyfikatem Energetycznym, dokument ten dostarcza informacji o zużyciu energii przez budynek oraz o parametrach technicznych, które wpływają na jego efektywność energetyczną.


Świadectwo jest tworzone na podstawie analizy charakterystyki budynku,