Specjalność Łącznościowa – co to jest?

Po pozytywnym odbiorze zbiórek poświęconym specjalności lotniczej członkowie Kręgu Instruktorskiego „Skrzat” przeprowadzili kolejne spotkania specjalnościowe. Tym razem zapoznali harcerzy i wędrowników naszego szczepu ze specjalnością łącznościową wykorzystując do tego krótkofalówki Baofeng BF-T3 i różne sposoby szyfrowania wiadomości.

Potrzeba łączności

Nie od dziś znana jest potrzeba nawiązywania łączności na dużą odległość – od wykorzystywania różnych sygnałów świetlnych czy dźwiękowych, po wykorzystywanie fal radiowych. W obecnych czasach, dzięki wszechobecnemu dostępowi do sieci komórkowej czy globalnej sieci komputerowej jaką jest internet, otaczający świat znacznie się skurczył. Tylko wąskie grona specjalistów lub hobbiści wykorzystują do komunikowania się popularne „radyjka” oraz łączność przewodową. Właśnie tym tematem postanowili zainteresować młodszych kolegów i koleżanki instruktorzy ze Skrzata.

Początek obu zbiórek poświęcono na krótki rys teoretyczny z uwzględnieniem sposobu nadawania i odbierania wiadomości. Podzieleni na patrole zadaniowe członkowie drużyn przeprowadzali symulowaną rozmowę odpowiednio literując swoje nazwy, nauczyli się szyfrować i odszyfrowywać meldunki oraz przeszli krótki kurs z posługiwania się krótkofalówkami Baofeng BF-T3.

Specjalność Łącznościowa - co to jest?
Specjalność Łącznościowa - co to jest?

W drugiej części obu zbiórek członkowie drużyn wzięli udział w grze terenowej, której celem było przyswojenie i sprawdzenie dopiero co nabytych umiejętności. Członkowie „Wyżu” mieli za zadanie odnaleźć wcześniej ukryte skrzynki zawierające wiadomości, które po odszyfrowaniu należało podać za pomocą krótkofalówki. Patrole złożone z wędrowników miały najpierw za zadanie ukryć wiadomości, a następnie zaszyfrować podpowiedź, gdzie można je odnaleźć.

Dzięki przedstawionym na zbiórkach informacjom członkowie drużyn rozpoczęli realizację sprawności Radiotelefonisty ZHP.

Łączność ZHP

Obecnie w strukturach Chorągwi Śląskiej ZHP działa Inspektorat Łączności, którego celem jest m.in. przygotowywanie materiałów programowych dla klubów i zainteresowanych zastępów pracujących ze specjalnością, a także organizacją kursów i zawodów łączności. Inspektorat współpracuje z Harcerskimi Klubami Łączności działającymi m.in. w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie, Hufcu Beskidzkim, Hufcu Katowice i Hufcu Piekary Śląskie.

Głównymi celami działalności takich klubów jest zapewnianie łączności podczas obozów czy zlotów, rozwijanie zainteresowań oraz współpraca z Centrami Zarządzania Kryzysowego. Nie brakuje również możliwości nawiązywania nowych przyjaźni za pomocą fal radiowych z krajów Europy, Afryki i Azji.

Specjalność Łącznościowa - co to jest?
Specjalność Łącznościowa - co to jest?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *