Projekt starszoharcerski

Słowo „projekt” ma wiele znaczeń, m.in. skończone w czasie przedsięwzięcie – zrealizowane w celu otrzymania unikalnego produktu. Projekt starszoharcerski to natomiast wspólnie zaplanowane, realizowane i oceniane przez grupę zadanie. W trakcie ostatniej zbiórki, 24 marca, członkowie „Gromu” zajęli się rozpisaniem projektu.

Współpraca przede wszystkim

Ponieważ projekt starszoharcerski wymaga nie tylko indywidualnej inicjatywy każdego z harcerzy, ale również współpracy zespołowej, aby razem osiągnąć wyznaczony cel, zbiórka rozpoczęła się od wykrzesania iskry za pomocą krzesiwa i określeniem czym dla każdego z członków jest drużyna. Zaraz po tym harcerze wzięli udział w pierwszym ćwiczeniu, w którym mieli za zadanie opuścić na ziemię „lewitującą” rurkę. Ćwiczenie miało na celu uzmysłowić, że w każdej grupie podczas wykonywania zadania mogą powstawać konflikty i ważne jest umiejętne radzenie sobie z nimi. Dobrym rozwiązaniem konfliktu jest wdrożenie rady przełożonego, który powinien motywować, wspierać i czuwać nad realizacją zadania.

Drugie zadanie, w którym wzięli udział członkowie drużyny, polegało na ułożeniu jak najwyższej wieży z tulejek kartonowych. Tutaj ważne było wybranie lidera i precyzyjne skoordynowanie swoich działań, co po kilku próbach nie stanowiło problemu dla harcerzy.

Projekt starszoharcerski

Projekt rozpisany

Drugą część zbiórki członkowie drużyny poświęcili na rozpisanie projektu. Posłużyła do tego przygotowana „Karta Projektu Starszoharcerskiego”, na której każdy mógł określić rodzaj zadania, za które będzie odpowiedzialny, aby zrealizować wspólny cel. Wypełnienie karty było poprzedzone wcześniejszą dyskusją o celach projektu.

Zbiórka zakończyła się wykrzesaniem iskry w kręgu i odniesieniem się do wypowiedzianych słów na początku spotkania. Pora realizować projekt.

Projekt starszoharcerski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *