Odznaczeni w Dniu Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej to jedno z najważniejszych świąt wśród skautów. W związku z tym prawie każde środowisko harcerskie zaplanowało obchody upamiętniające dzień urodzin założyciela skautingu sir Roberta Baden-Powella oraz jego żony Olave. Od trzydniowych imprez, poprzez gry terenowe, koncerty, po wieczornice i kominki – w okolicach 22 lutego skauci składają sobie życzenia i przesyłają kartki pochylając się również nad zagadnieniami związanymi z braterstwem, dobrem i autorytetem.

Co roku również w Hufcu ZHP Jaworzno organizowane są obchody Dnia Myśli Braterskiej, które niezmiennie związane są z samym Robertem Baden-Powellem, jak i szerzeniem idei braterstwa. 22 lutego, w środę, do udziału w przygotowanej w Szkole Podstawowej nr 7 wieczornicy jaworznickich harcerze zaprosili członkowie II Pogodnego Szczepu „Tormenta”.

Realizacja zadań

Przed przystąpieniem do obchodów wszystkie środowiska otrzymały zadania polegające na przygotowaniu listu dla innej jednostki, oraz przeprowadzeniu dyskusji na temat autorytetu, braterstwa i czynienia dobra. Podczas piątkowej zbiórki, 16 lutego, członkowie Wichru skupili się własnie na zagadnieniach związanych z ideą braterstwa i dobra. Wędrownicy starali się określić czym dokładnie jest braterstwo i w jaki sposób rozumiane jest w dzisiejszych czasach dobro. Więcej czasu członkowie drużyny poświęcili zagadnieniu związanemu z autorytetem. Od dzieci w wieku 5 lat, które głównie wpatrzone są w swoich rodziców, poprzez 10-12 latków zapatrzonych w starszych braci, siostry i kuzynów, po nastolatków szukających autorytetu w sportowcach, pisarzach, muzykach czy youtuberach. Im starsi członkowie drużyny, tym trudniej jest się skupić na jednym autorytecie, co powoduje poszukiwanie takowych w danej dziedzinie rozwoju.

Tego samego dnia harcerze skupili się na przygotowaniu kartek i listu dla wybranych jaworznickich jednostek. Każdy z zastępów miał możliwość wypisania otrzymanych od Poczty Harcerskiej ZHP 164 Mafeking kartek pocztowych. Na zbiórce został również odczytany ostatni list Roberta Baden-Powella do wszystkich skautów, a także przećwiczono sposób przywitania się „po skautowemu”. Dodatkowo kadra przygotowała teleturniej w formie koła fortuny na temat hm. Stefana Dwornickiego – bohatera Hufca ZHP Jaworzno.

Najmłodsi członkowie szczepu otrzymane zadania w związku z wieczornicą zrealizowali w ramach cyklu sprawnościowego „Na Grunwald” rozmawiając o bohaterach i autorytetach przy okazji poznawania postaci Księcia Witolda i Króla Jagiełły, a także odnajdywaniu idei braterstwa przy wspólnej zabawie i przestrzeganiu zasad fair play w trakcie turnieju rycerskiego.

Wieczornica na auli

Jaworznickie obchody Dnia Myśli Braterskiej rozpoczęły się kilkanaście minut po godzinie 17, na auli w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaworznie. Zgromadzonych przedstawicieli jednostek powitał komendant II Szczepu Harcerskiego phm. Adam Zając, który również tego dnia otrzymał Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”.

Przed główną częścią obchodów zostały wręczone z rąk Komendanta Hufca, hm. Kingi Jędrzejek Odznaki Instruktorskie „Liść Dębu”. Jedną z odznaczonych instruktorek była Komendantka VI Szczepu Harcerskiego „Chwaty” phm. Agata Lach HR, która otrzymała już drugi srebrny liść za kolejne trzy lata służby instruktorskiej. Tego dnia odznaczono również dwie instruktorki ze środowiska wodnego – pwd. Martę Gaj i pwd. Magdalena Okrzesik – odznaką „Zasłużony dla Hufca Jaworzno”.

W tej części wieczornicy zaprezentowano również wyniki współzawodnictwa po pierwszym półroczu harcerskim. Co miesiąc każda z jednostek biorąca udział we współzawodnictwie przesyła meldunek z działań metodycznych, programowych i szkoleniowych, za który otrzymuje punkty – harce. Te z kolei można w późniejszym terminie (2 razy w roku) wymienić na przedmioty znajdujące się w katalogu harców.


Wypowiedź

Jestem dumna, że wszystkie nasze jednostki tak dobrze radzą sobie we współzawodnictwie i otrzymują dużo punktów za swoją śródroczną pracę – komentuje phm. Agata Lach HR. – Zuchy mogą się poszczycić największą liczbą zebranych punktów spośród gromad, bo aż 424-ma. Tak samo harcerze zebrali największą liczbę punktów spośród jednostek swojego pionu – 340. Wędrownicy po niecałym półroczu zebrali 93 harce, co jest trzecim wynikiem spośród pięciu jednostek wędrowniczych – dodaje Komendant Szczepu.


Po oficjalnej części nadszedł czas na przekazanie listów oraz rozmowę poprowadzoną przez pwd. Jakuba Salacha na temat przygotowanych zadań. Każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzenia się odnośnie czynienia dobra, braterstwa czy autorytetu. Wieczornica zakończyła się kilkanaście minut po godzinie 18 utworzeniem wspólnego kręgu i przekazaniem bratniego słowa.

Odznaczeni w Dniu Myśli Braterskiej

Odznaczeni w Dniu Myśli Braterskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *