Niedźwiedzie z nową Drużynową

Dwa i pół roku minęło od dnia, w którym na funkcję Drużynowego 3 Jaworznickiej Drużyny Harcerskiej „Wyż” został mianowany pwd. Wojciech Dudek, który odebrał granatowy sznur z rąk ówczesnego Komendanta Szczepu pwd. Grzegorza Natonka. W ubiegłym tygodniu opiekę nad Niedźwiedziami przejęła jego przyboczna – pwd. Izabela Tutaj, która sznur funkcyjnej odebrała od obecnej Komendantki Szczepu phm. Agaty Lach. Rozpoczyna się nowy okres panowania w „Wyżogrodzie”.

Silna kadra silnej drużyny

W okresie pełnienia przez Druha Wojciecha funkcji drużynowego członkowie Wyżu rozwinęli się zarówno pod względem programowym jak i metodycznym. Dwa razy z rzędu drużyna zdobyła największą liczbę punktów wśród drużyn harcerskich w ramach współzawodnictwa hufca, a także zajęła dwa razy pierwsze miejsce w przeglądzie piosenek podczas FKH „Chwat” – raz z piosenką tematyczną i raz z harcerską/turystyczną.

Przez te dwa lata członkowie drużyny zdobyli wiele sprawności, zrealizowali kilka zadań zespołowych oraz propozycji programowych Głównej Kwatery. Ośmioro z nich ukończyło Kurs Zastępowych i z powodzeniem prowadzą zajęcia w pięciu funkcjonujących zastępach. Do sukcesów kadry zaliczyć należy również udział członków drużyny w obozach letnich i zimowiskach.

Służba dla społeczności lokalnej i pomoc przy organizacji imprez to tylko część z inicjatyw, jakie podejmowali harcerze i harcerki pod przewodnictwem Druha Wojtka i jego kadry. Teraz berło władzy przeszło na pwd. Izę, która przy wsparciu przybocznych – Druhny Agaty i mianowanemu pierwszym rozkazem drużynowej Druhowi Jankowi, będzie starała się aby „Niedźwiedzie” rosły w siłę.

Nowe wyzwania i obowiązki

W piątek, 1 grudnia, podczas apelu szczepu został odczytany rozkaz Komendanta phm. Agaty Lach o powołaniu dwóch nowych funkcji w strukturach szczepu. Druh Wojtek po zdaniu sznura drużynowego nie zawiesza harcerstwa na kołku ale rozpoczyna nową przygodę na funkcji pierwszego zastępcy Komendanta Szczepu. Druga funkcja – Skarbnik Szczepu – została przekazana na ręce Drużynowego Szopów phm. Radosława Kałuży, który będzie odpowiedzialny za terminowe rozliczanie się z zebranych składek i zobowiązań finansowych względem hufca.


Wypowiedź

Cieszy mnie stale rosnąca siła kadry szczepu, która z roku na rok powiększa się – komentuje phm. Lach. – Obecnie na trzy jednostki w pionach metodycznych mamy 5 zastępowych, 5 przybocznych i 3 drużynowych. Należy wspomnieć tutaj również o Przewodniczących Kręgu Instruktorskiego, który to krąg przechodzi obecnie kilka istotnych zmian stając się tym samym dużym wsparciem dla działalności pozostałych jednostek. Pomimo, iż po utworzeniu nowej jednostki ich liczba w szczepie dalej wynosi pięć, to jednak działalność w każdym obszarze jest coraz lepsza – dodaje Komendant Szczepu.


Z tego miejsca pragniemy podziękować Druhowi Wojciechowi za włożony trud i pełne zaangażowanie w prowadzenie 3 JDH „Wyż” natomiast Druhnie Izie życzymy wielu sukcesów oraz wsparcia od przybocznych i całej Rady Drużyny. „Niedźwiedzie” rozpoczynają nowy rok pełen przygód i wyzwań.

Niedźwiedzie z nową Drużynową

Niedźwiedzie z nową Drużynową

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *