świadectwo Energetyczne Mieszkania - Jak uzyskać i wykorzystać świadectwo energetyczne mieszkania?

Dodane: 06-03-2024 13:10

Jak uzyskać świadectwo energetyczne mieszkania? Świadectwo energetyczne mieszkania jest dokumentem potwierdzającym efektywność energetyczną danego lokalu. Aby je uzyskać, należy skontaktować się z certyfikowanym rzeczoznawcą energ

świadectwo Energetyczne Mieszkania - Jak uzyskać i wykorzystać świadectwo energetyczne mieszkania? świadectwo energetyczne mieszkania

Jak uzyskać świadectwo energetyczne mieszkania?


Świadectwo energetyczne mieszkania jest dokumentem potwierdzającym efektywność energetyczną danego lokalu. Aby je uzyskać, należy skontaktować się z certyfikowanym rzeczoznawcą energetycznym, który przeprowadzi odpowiednie badania i analizy. Po dokonaniu pomiarów oraz ocenie charakterystyki budynku, rzeczoznawca wystawi świadectwo energetyczne mieszkania, które jest ważne przez 10 lat.Jak wykorzystać świadectwo energetyczne mieszkania?


Posiadan