Ilu drużynowych miał Wyż?

Na dzień przed biwakiem zorganizowanym z okazji Dnia Myśli Braterskiej członkowie 3 Jaworznickiej Drużyny Harcerskiej Wyż wzięli udział w quizie wiedzy na temat historii drużyny oraz skautingu. Ilu zatem drużyna liczyła drużynowych od momentu powołania? A czy ktoś potrafi wymienić ich z imienia i nazwiska? Co oznaczał skrót WAGGGS? Zaczynamy grę!

Style VaBanku

Bazując na motywach znanego niegdyś teleturnieju VaBank na tablicy pojawiło się 30 pytań podzielonych na trzy wartości punktowe: 100, 200 i 500. Dodatkowo niektóre z pytań skrywały bonusowe punkty po udzieleniu poprawnej odpowiedzi.

Zanim jednak rozpoczęto teleturniej członkowie drużyny zostali podzieleni na 3 patrole, tak aby zrównać ich wiek i poziom posiadanej wiedzy. Dopiero po sprawiedliwym utworzeniu patroli Przewodniczący HKG Gildia zaprosił przedstawicieli do rzutu kostką o prawo zostania pierwszym graczem.

Nie wszystkie ekipy rozpoczęły grę zachowawczo wybierając pytania za 100 punktów, wśród których należało poprawnie udzielić odpowiedzi odnośnie stopnia, imienia i nazwiska drużynowej, symbolu WAGGGS i WOSM czy liczbie jednostek w szczepie. Trudniejsze pytania wymagały już wiedzy odnośnie patrona Hufca czy nazwiska Komendanta Hufca. Jednak największy problem sprawiały pytania za 500 punktów, wśród których trzeba było rozwinąć skróty organizacji skautowych, wymienić z imienia i nazwiska wszystkich drużynowych Wyżu czy podanie dwóch przydomków Bi-Pi.

Po udzieleniu wszystkich odpowiedzi dwie ekipy uzyskały taką samą ilość punktów. Remis rozstrzygnięto pojedynkiem na okrzyki.

Zbiórka zakończyła się przećwiczeniem piosenki na galę oraz ostatnimi informacjami odnośnie weekendowego biwaku.

Ilu drużynowych miał Wyż?
Ilu drużynowych miał Wyż?

O początkach skautingu

Tydzień przed turniejem Niedźwiedzie wzięły udział w zbiórce poświęconej gen. Baden-Powellowi i utworzeniu ruchu skautowego. Po gawędzie o dzieciństwie Bi-Pi, każdy z członków drużyny przywiązał sobie dwa napompowane balony do nóg i udał się do sali gimnastycznej. Zadaniem zastępów było zachować „przy życiu” jak największą liczbę swoich balonów przy doprowadzeniu do pęknięcia jak największej liczby balonów innego zastępu. W efekcie każdy balon, który się ostał dodawał 15 sekund do kolejnego zadania.

Po powrocie do sali zastępy wytypowały po jednym z przedstawicieli, którym na korytarzu zawiązano oczy. Reszta członków drużyny została związana na środku sali i tylko za pomocą słów mogła nakierować swojego przedstawiciela do zebrania zawieszonych kartek. Zadaniem zastępu było zdobyć 3 kartki, które wraz z pozyskanym czasem posłużyły do wykonania trzeciego zadania.

Kolejne zadanie polegało na rozszyfrowaniu zdobytych karteczek, na których zapisano myśli i wypowiedzi Naczelnego Skauta Świata. Największą trudnością było zastosowanie prawidłowego szyfru. Kiedy już minął wyznaczony czas, zastępy miały wybrać spośród rozszyfrowanych myśli jedną, którą każdy z członków musiał przedstawić w formie graficznej na kartce.

Zbiórka zakończyła się przedstawieniem rysunków, przytoczeniem dalszych losów gen. Baden-Powella oraz próbą piosenki przed galą DMB.

Ilu drużynowych miał Wyż?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *