Konkursy

Tegoroczna edycja CHWATA przyniosła wraz z sobą ciekawe konkursy, do udziału w których serdecznie zapraszamy.

"Świat morskich legend"

Każdy uczestnik festiwalu ma możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Świat morskich legend”. Za pomocą dowolnej techniki należy wykonać na formacie A3 pracę związaną z morskimi legendami i opowieściami różnych kultur.

Pracę konkursową wykonaną samodzielnie należy dostarczyć do lokalu Hufca ZHP Jaworzno do 9 listopada, podpisaną na odwrocie imieniem, nazwiskiem i nazwą jednostki.


"Zasłyszane w zaułku portu"

Każdy uczestnik festiwalu ma możliwość wzięcia udziału w konkursie literackim pt. „Zasłyszane w zaułku portu”. Zadaniem uczestnika jest przesłanie do dnia 9 listopada, na adres: 6szczepchwaty@gmail.com opowiadania przedstawiające niespisane nigdy wcześniej morskie przygody i legendy. Mail powinien zawierać imię i nazwisko oraz nazwę jednostki.