19 JDSH „Grom”

JDSH

Znaczenie Nazwy

„Grom” – nazwa wiąże się z chęcią bycia zawsze widocznym, jak i oświetlaniem drogi w ciężkich chwilach. Poprzez słowo „grom” członkowie drużyny chcą zaznaczyć, że są zawsze gotowi do działania i potrafią narobić pozytywnego zamieszania. Chociaż nazwa kojarzy się z jednostką wojskową komandosów, to przede wszystkim członkowie drużyny skupiają się na dążeniu do tego, aby poprzez stałe rozwijanie się być gotowym do pomocy w każdej sytuacji.

Zastępy i Zastępowi

W jednostce funkcjonują dwa zastępy: zastęp żeński „Betelgeza” (zastępowa dh Agata S.) i zastęp męski „V 13” (zastępowy dh Wiktor K.).

Znaczenie nazwy zastępu żeńskiego – Betelgeza to gwiazda, która w dniu mianowania zastępowej dh Agaty S. stała się supernową, a jej wybuch był widoczny jak grom z jasnego nieba.

Znaczenie nazwy zastępu męskiego – V 13 to… (do uzupełnienia)

Historia Drużyny

Jaworznicka Drużyna Starszoharcerska „GROM” została powołana we wrześniu 2015 roku, podczas Harcerskiego Startu rozkazem Komendantki Hufca hm. Kingi Jędrzejek. Tym samym rozkazem na funkcję drużynowej mianowano Druhnę Katarzynę Czak, wcześniej pomagającą przy 3 Jaworznickiej Drużynie Harcerskiej „Wyż” i pełniącej funkcję przybocznej w 3 Jaworznickiej Drużynie Starszoharcerskiej „Grom” przy Gimnazjum nr 2 w Jaworznie. Na funkcję przybocznego Drużynowa mianowała rozkazem wyw. Bartłomieja Grybla, pełniącego wcześniej funkcję przybocznego w 3 JDH „Wyż”.

Pierwsze zbiórki odbyły się we wrześniu, natomiast główny trzon drużyny stanowili wówczas byli harcerze i harcerki 3 JDH „Wyż”. Obecnie drużyna rozwija się z każdym dniem biorąc udział w przedsięwzięciach miejskich i imprezach hufcowych, natomiast kadra podnosi swoje kwalifikacje uczęszczając w kursach i warsztatach organizowanych przez m.in. Hufiec Jaworzno, Hufiec Ziemi Mikołowskiej i Hufiec Katowice.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku harcerskiego 2016/2017 drużyna pozytywnie zamknęła okres próbny, a także otrzymała największą liczbę punktów w ramach współzawodnictwa drużyn starszoharcerskich Hufca ZHP Jaworzno.